Akershus

Kontra Kulturskole, Ski kommune
v/ Elise Dørsjøe
kontra.kulturskole@ski.kommune.no
www.kontra.kulturskole.no

Læringsverkstedet DoReMi Gystadmarka, Jessheim
Musikkbarnehage fulltid
Lars Lødemel Iversen 481 86 817 / 979 97 244
bhg.gystadmarka@laringsverkstedet.no

https://laringsverkstedet.no/gystadmarka?type=overview

Aldersgruppe: 0-6 år

Lørenskog musikk- og kulturskole
Musikkbarnehage
v/ Kristin H. Vestvik
Påmelding til Venke Furevik 67201660
vfu@lorenskog.kommune.no
www.musikul.no
Aldersgruppe: 5-6 år

Nes kulturskole, Årnes
"Tumleplassen"
v/ Anbjørg Borgenholt 63911255 / 53
kulturskolen@nes-ak.kommune.no
www.nes-ak.kommune.no
Aldersgruppe: 0-3 år

Nesodden kulturskole
v/ Mari Moen 66964745 / 91616867
kulturskolen@nesodden.kommune.no
www.nesodden-kulturskole.no
Aldersgruppe: 0-6 år

Oppegård kulturskole
v/ Marja Liisa Sandbakken og Elise Dørsjøe
kulturskolen@oppegard.kommune.no

Skala Musikkskole, Drøbak

v/ Unn Roaldsøy 920 20 716
unn@skalamusikk.no
www.skalamusikk.no

Ullensaker kulturskole
Njål-Inge Enger (rektor) 66108140 / 90097635
njal-inge.enger@ullensaker.kommune.no

Vik musikkskole
v/ Hilde Boger Kjus 92829335 / 64925430
bogkj@online.no
vikgaard.no
Alle alderstrinnMenigheter i Den Norske Kirke - Trosopplæring


Kolbotn menighet, Barneutvalget
Babysang
v/ Katrine Flaa
Kontakt: Margit Raustøl 98222969
Margit.raustol@kirken-oppegard.no
www.kirken-oppegard.no

Strømmen kirke
v/ Ellen Tveita 46686267
elltvei@skedsmo.kommune.no
www.skedsmo.kirken.no
Aldersgruppe: 0-1 år